جشنواره خیران مدرسه ساز استان کرمانشاه با حمایت بانک ملت در محل کاروانسرای تاریخی بیستون برگزار شد.