باشگاه مشتریان بانک ملّت، قرعه کشی پایان دوره شش ماهه و سومین دوره دو ماهه اجرای طرح فراز را در حوزه فعّال سازی خدمات غیر حضوری برگزار کرد.