بانک ملت به مناسبت فرارسیدن 16 اردیبهشت و روز کار داوطلبانه برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است.