بانک ملت از صنعت نفت 820 میلیون دلار وصول کرده است.