بانک ملت از نظر حاشیه سود در سیستم بانکی با اختلاف 140 درصدی نسبت به بانک رتبه دوم در جایگاه نخست قرار دارد.