بانک ملت در دی ماه سالجاری نسبت به میانگین امسال رشد 24 درصدی داشته است