تعداد تسهیلات پرداخت شده بدون ضامن در بانک ملت در بازه زمانی دوم تا 21 بهمن ماه از 1723 فقره فراتر رفت.