بانک مرکزی، اقلام امنیتی اختصاصی را درباره صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک صیاد ویژه کارکنان شعب اعلام کرد.