وزیر اقتصاد در سفر به شهرستان تربت حیدریه با حضور در فرمانداری این شهرستان طی دیدار های چهره به چهره با مردم، مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.