دکتر احسان خاندوزی در ادامه سفر خود به استان خراسان رضوی در جمع مردم شهرستان زاوه ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور به آنها گفت: پیام دولت آیت الله رئیسی پیگیری جدی کاهش فاصله طبقاتی و محرومیت ها و رسیدگی به نقاطی است که کمتر مورد توجه بوده اند.