وزیر امور اقتصادی و دارایی در چارچوب سفر استانی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه دولت به شهرستان بافق در استان یزد رفت و در دیدار و ملاقات چهره به چهره با مردم این شهرستان پای درد و دل های مردم نشست.