یک سوم سنگ آهن کشور در شهرستان بافق استخراج می شود