در پیام خداحافظی وزیر اقتصاد صورت گرفت: تقدیر از تلاش ها و مساعی مدیران و کارکنان مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقصی نقاط کشور