دژپسند در این پیام با اشاره به شرایط جاری کشور که امکان برگزاری مراسم ختم و مراجعه حضوری وجود ندارد، از عموم همکاران درخواست نموده است، ضمن عدم ارسال پیامهای فیزیکی، برای شادی روح این جوان تازه گذشته که با اهدای اعضای خود، حیات دوباره به چند انسان دیگر بخشید، با قرائت صلوات و فاتحه، از خداوند متعال طلب مغفرت نمایند