بازدید دکتر دژپسند از غرفه یکپارچه اطلاع رسانی و فرهنگی مجموعه وزارت اقتصاد در مسیر راهپیمائی یوم الله ۲۲ بهمن