برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم/ از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی (سامانه اموال مازاد بانک ها) ایجاد شفافیت است/ راه اندازی سامانه اموال مازاد بانکها گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها جهت اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی در جهت رونق بخشی به تولید است/ بانک ها تلاش می کنند تا به تملیک دارایی ها متوسل نشوند, چرا که به نفع آنهاست که این منابع مجددا در چرخه تسهیلات دهی قرار گیرد/ این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد/ این سامانه برای همه دارایی های مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان املاک و دارایی های(ملکی ) و (تملیکی) آنها را شامل می شود و شامل سهام مازاد نیست/ حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها به خزانه دولت واریز نمی شود و تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک های عامل برای به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور تعلق دارد.