وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: موضوع"مالیات بر عایدی سرمایه" در دل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.