به گزارش روابط عمومی بانک ملت به نقل از شادا متن پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است