طی حکمی از سوی حسین میرشجاعیان حسینی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رمضانعلی عرشیان به عنوان معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی منصوب شد.