اخباراخبار
اعلام جوایز جشنواره قرض الحسنه پس انداز بانک ملت در سال 95
 جوایز سی و ششمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت در سال ۱۳۹5 اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز و پس از بررسی نتایج تحقیقات بازار و رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی، 930 میلیارد ریال جایزه نقدی به سپرده گذاران حساب های قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت.
براساس این گزارش، 300 جایزه نقدی هر یک به ارزش 000ر000ر000ر1 ریال، 3000 جایزه نقدی هر یک به ارزش 000ر000ر100 ریال و 000ر330 کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش 000ر000ر1 ریال، جوایز این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت خواهد بود.
این گزارش حاکی است، آغاز دوره قرعه کشی و احتساب امتیاز  در سی و ششمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت از اول تیر ماه سال 95 و پایان دوره قرعه کشی یا مهلت افتتاح حساب و تکمیل موجودی، 31 خرداد ماه سال 96 است.
حداقل موجودی برای حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی ۵۰۰ هزار ریال و برای حساب های قرض الحسنه پس انداز ارزی ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و  شرط شرکت در قرعه کشی هم حفظ حداقل موجودی در روز قرعه کشی تعیین شده است.
بر این اساس، حساب های قرض الحسنه برای شرکت در قرعه کشی باید حداقل سه ماه یا ۹۰ روز متوالی در طول دوره قرعه کشی یا پس از مهلت افتتاح حساب و تکمیل موجودی، ماندگاری داشته باشند.
داشتن شماره ملی معتبر برای اشخاص حقیقی،شناسه ملی معتبر برای اشخاص حقوقی و شماره فراگیر معتبر ویژه اتباع خارجی صاحب حساب نزد بانک ملت، برای شرکت در قرعه کشی الزامی است.

يکشنبه 8 اسفند 1395
تعداد بازدید:34201